ZAPOŠLJAVAMO

NLB Banka je članica NLB Grupe, najveće slovenačke međunarodne bankarske grupacije. Svjesni smo da su zaposleni ključni nosioci našeg uspjeha, te od njih zahtjevamo preduzimljivost, etičnost i usmjerenost ka klijentima, a nudimo mogućnost ličnog razvoja, napredovanja u karijeri, postignuća u struci i nagrađivanje prema uspješnosti.

ZAPOŠLJAVAMO

NLB Banka je članica NLB Grupe, najveće slovenačke međunarodne bankarske grupacije. Svjesni smo da su zaposleni ključni nosioci našeg uspjeha, te od njih zahtjevamo preduzimljivost, etičnost i usmjerenost ka klijentima, a nudimo mogućnost ličnog razvoja, napredovanja u karijeri, postignuća u struci i nagrađivanje prema uspješnosti.

ZAPOŠLJAVAMO

NLB Banka je članica NLB Grupe, najveće slovenačke međunarodne bankarske grupacije. Svjesni smo da su zaposleni ključni nosioci našeg uspjeha, te od njih zahtjevamo preduzimljivost, etičnost i usmjerenost ka klijentima, a nudimo mogućnost ličnog razvoja, napredovanja u karijeri, postignuća u struci i nagrađivanje prema uspješnosti.