NLB Banka je obogatila ponudu kredita i ponudila građanima jedinstven stambeni kreditni proizvod na tržištu sa kombinovanom kamatnom stopom i rokom otplate do 20 godina,uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99% za prvih 5 godina i varijabilnu kamatnu stopu od 4,49% i šestomjesečni Euribor, za period nakon pete godine pa do isteka perioda otplate.